Jego

Encyklopedia PWN

porozumienie pokojowe zawarte 6 XII 1921 po powstaniu irlandzkim 1919–21;
zawarta 18 VI 1935 w Londynie w formie wymiany not między min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii S. Hoarem a specjalnym ambasadorem Niemiec J. von Ribbentropem;
Bryzejda, właśc. Hippodamia, gr. Brisēís, Hippodámeia,
mit. gr. córka kapłana Bryzesa;
hydrol. linia zetknięcia się wód morza, jeziora lub rzeki z lądem;
traktat pokojowy zawarty przez Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie z Krzyżakami 31 XII 1435 w Brześciu Kujawskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia