Jastrun

Encyklopedia PWN

biografia
[gr. bíos ‘życie’, gráphō ‘piszę’],
życiorys autentycznej postaci, którego autorem nie jest — w przeciwieństwie do autobiografii — ona sama.
esej
[ang.< fr.],
essay,
krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób subiektywny, łącząca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej.
Goethe
[gọ̈:tə]
Johann Wolfgang Wymowa, ur. 28 VIII 1749, Frankfurt n. Menem, zm. 22 III 1832, Weimar,
najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik; uczony i mąż stanu.
katastrofizm
[gr. katastrophḗ ‘punkt zwrotny’],
nurt refleksji historiozoficznej w literaturze, publicystyce i teorii kultury XX w., będący wyrazem przeświadczenia o nieuchronnej i bliskiej zagładzie zagrażającej współczesnemu światu, a zwłaszcza tradycjom, instytucjom i wartościom kultury europejskiej.
miesięcznik, a następnie tygodnik społ.-kult., wyd. 1945–49 w Łodzi, 1949–50 Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia