Japonii

Encyklopedia PWN

Prokofjew Siergiej S., ur. 23 IV 1891, Soncowka, zm. 5 III 1953, Moskwa,
rosyjski kompozytor i pianista.
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
jeden z gł. organów Ligi Narodów
radio
[łac. radius ‘promień’],
środek masowego komunikowania, służący do rozpowszechniania audycji słownych i muzycznych o zróżnicowanym charakterze (m.in.: informacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, literackich, teatru radiowego, oświatowych, edukacyjnych, sportowych), adresowanych do szerokiego audytorium.
Reichenbach
[rajszenbạk]
François, ur. 3 VII 1922, Paryż, zm. 2 II 1993, Neuilly pod Paryżem,
fr. reżyser filmów dokumentalnych;
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
strajki i wystąpienia zbrojne skierowane przeciwko władzy cara oraz reliktom przeszłości w politycznej i ekonomicznej strukturze Imperium Rosyjskiego;
Romer Eugeniusz Mikołaj, ur. 3 II 1871, Lwów, zm. 28 I 1954, Kraków,
ojciec Witolda, brat Jana, geograf; twórca i pionier nowoczesnej kartografii polskiej.
Root
[ru:t]
Elihu, ur. 15 II 1845, Clinton (stan Nowy Jork), zm. 7 II 1937, Nowy Jork,
amer. polityk, prawnik;
róża wielokwiatowa, Rosa multiflora,
gat. z rodzaju róża;
Rusk
[rask]
David Dean, ur. 9 II 1909, hrab. Cherokee (stan Georgia), zm. 20 XII 1994, Athens (tamże),
polityk amer., prawnik;
Ryōanji
[rjo:andźi],
świątynia sekty Rinzai buddyzmu zen w Kioto (Japonia);
prawo w wąskim znaczeniu inne określenie Rady Ministrów jako naczelnego, kolegialnego organu władzy wykonawczej, kierującego podporządkowanym mu aparatem administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, administracja terenowa) i zapewniającego jednolitość jego działania;
salamandra olbrzymia, Andrias japonicus,
płaz ogoniasty;
celowe zachowanie samodestrukcyjne prowadzące do śmierci biol.;
rodzaj statku kosmicznego (załogowego lub bezzałogowego) okrążającego ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia