Japonii

Encyklopedia PWN

Europejski System Znakowania, ang. European Article Number (EAN),
system znakowania towarów konsumpcyjnych,
feudalizm
[łac.],
termin wprowadzony w XVII w. i upowszechniony w XVIII w., stosowany wówczas na określenie: a) praw lennych; b) ustroju prawno-społecznego opartego na podzielonej własności ziemi i poddaństwie chłopów; c) systemu prawno-politycznego, którego istotą było rozdrobnienie władzy publicznej i dominacja wielkich właścicieli ziemskich.
Filipińskie, Morze, Philippine Sea,
otwarte morze Oceanu Spokojnego, między Archipelagiem Filipińskim i Tajwanem na zachodzie, wyspami Riukiu, Kiusiu, Sikoku na północy, Marianami na wschodzie oraz Palau i Yap na południu;
film zrealizowany metodą zdjęć poklatkowych rejestrujących fazy akcji filmowej, rysunkowy, lalkowy lub kreowany jedną z wielu technik wykształconych w historii artystycznej animacji;
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
Franciszek Ksawery, Francisco de Javier, święty, ur. 7 IV 1506, Castillo de Javier k. Sangüesy (Nawarra), zm. 3 XII 1552, wyspa Shangchuan k. Kantonu,
hiszp. misjonarz, jezuita; 1619 beatyfikowany, 1622 kanonizowany.
General Santos
[henerạl s.],
do 1954 Buayan,
m. w Filipinach, w prow. Cocabato Południowe (region Soccsksargen), na południu wyspy Mindanao, przy ujściu rz. Buayan do zat. Sarangani (morze Celebes).
Gion, Yasaka-jinja,
znana światynia shintō w Kioto (Japonia) z 2. poł. IX w., poświęcona kultowi boga burzy i mórz Susanoo.
ekon. złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów, przenikania się kultur i narastania zależności między krajami, zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący również współcześnie.
głogownik, Photinia,
rodzaj rośliny drzewiastej z rodziny różowatych, z podrodziny jabłkowych (Pomoideae), obejmujący ok. 40 gat. pochodzących z Azji Wschodniej (Chiny, Płw. Koreański, Japonia) i Azji Południowej (Indie, Cejlon);
choroba pasożytnicza gł. ssaków mięsożernych (psów i kotów) spotykana przede wszystkim w krajach azjat. (Chiny, Japonia, Tajlandia) wywołana przez larwy nicienia Gnathostoma spiringerum;
dziedzina techniki zajmująca się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz, a także ich uzyskiwaniem z wody morskiej;
autonomiczna część Danii, wyspa na Oceanie Atlantyckim i O. Arktycznym u wybrzeży Ameryki Północnej;
Grey
[greı]
Edward Wymowa, wicehrabia Grey of Fallodon (od 1916), ur. 25 IV 1862, Londyn, zm. 7 IX 1933, Fallodon (pn. Anglia),
polityk brytyjski.
grzybieńczyk, Nymphoides (Limnanthemum),
rodzaj z rodziny bobrkowatych (Menyanthaceae) liczący 25 gat. bylin wodnych lub bagiennych, gł. w rejonach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, nieliczne w strefie umiarkowanej;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia