Japonii

Encyklopedia PWN

Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD), Jiyū Minshutō,
japońska konserwatywna partia polit., zał. 1955.
jadalne gatunki mor. glonów krasnorostów z rodzaju szkarłatnica;
m. w Japonii, w środkowej części wyspy Honsiu, w prefekturze Gifu, na zachód od m. Gifu.
m. w Japonii, w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, nad rz. Hirose, w pobliżu jej ujścia do zat. Matsushima (O. Spokojny).
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
Zhou Enlai, Czou En-laj Wymowa, ur. 1898, Huaian (prow. Jiangsu), zm. 8 I 1976, Pekin,
polityk chiński.
Biwa
[biua] Wymowa,
Biwa-ko,
jezioro w Japonii, w południowej części wyspy Honsiu, na wys. 85,6 m;
południowa część Kolei Wschodniochiń. (Manzhouli–Władywostok), wybudowanej przez Rosję na mocy traktatu z Chinami z 1896;
Kolej Wschodniochińska, od 1953 Kolej Harbińska,
linia kol. w północno-wschodnich Chinach, zbudowana przez Rosję 1897–1903;
Kuryle, Wyspy Kurylskie, Kurịlskije ostrowạ,
łańcuch wulkanicznych wysp na granicy M. Ochockiego i otwartego Oceanu Spokojnego, między Kamczatką a wyspą Hokkaido;
1) konferencja międzynarodowa dotycząca prawa wojny morskiej obradująca 4 XII 1908–26 II 1909, z udziałem Austro-Węgier, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch; zakończona podpisaniem tzw. deklaracji londyńskiej będącej próbą skodyfikowania praw i zwyczajów wojny morskiej; deklaracja regulowała sprawy blokady morskiej, kontrabandy wojennej, konwojów morskich, odszkodowań i inne; nie ratyfikowana, wywarła jednak wpływ na doktrynę i praktykę wojny morskiej; przestrzegano jej podczas wojny włosko-tureckiej 1911–12; podczas I wojny światowej początkowo mocarstwa stosowały ją wybiórczo, 1916 Wielka Brytania i Francja odstąpiły od niej; 2) konferencje obradujące 1930 i 1935–36 z udziałem Francji, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich; konferencję 21 I–22 IV 1930 zakończyło zawarcie układu, który był dopełnieniem postanowień konferencji waszyngtońskiej 1921–22; uzgodniono zakaz budowy nowych okrętów liniowych do końca 1936; Wielka Brytania, USA i Japonia ustaliły limity tonażu flot (obowiązujące do 31 XII 1936) w kategoriach krążowników, niszczycieli i okrętów podwodnych (łącznie w proporcji, w przybliżeniu, 10 : 10 : 7, w tym równowaga flot podwodnych); uzgodniono, że okręty podwodne w akcjach wobec statków handlowych mają podlegać tym samym przepisom co okręty nawodne oraz że statek handlowy może zostać zatopiony, o ile załoga i pasażerowie zostaną umieszczeni w bezpiecznym miejscu; uzgodnienia te powtórzono w protokole podpisanym 6 XI 1936 przez 11 państw, do którego do 1939 przystąpiło jeszcze 37 państw (Polska 1937); konferencję 9 XII 1935–25 III 1936 zakończył układ tylko Francji, USA i Wielkiej Brytanii, który określał limity wyporności i uzbrojenia okrętów (bez limitu wielkości flot) i miał obowiązywać do końca 1942.
Nihon, Nippon,
nazwa Japonii; oficjalnie przyjęta w stosunkach zagranicznych na pocz. VIII w.;
Oshima
[ośima]
Nagisa, ur. 31 III 1932, Kioto, zm. 15 I 2013, Fujisawa k. Tokio,
japoński reżyser i scenarzysta film., krytyk;
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia