Izomery konfiguracyjne

Encyklopedia PWN

występowanie cząsteczek izomerycznych (izomerów konfiguracyjnych) różniących się rozmieszczeniem atomów wokół wiązań pojedynczych, takich że przekształcanie jednego izomeru w drugi wymaga rozrywania wiązań chemicznych i ponownego ich tworzenia.
izomeria
[gr. ísos ‘równy’, méros ‘część’],
zjawisko polegające na tym, że cząsteczki związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych) o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych różnią się sposobem lub kolejnością powiązania atomów albo rozmieszczeniem atomów w przestrzeni.
konfiguracja
[łac. configuratio ‘ukształtowanie’, ‘porównanie’],
chem. rozmieszczenie w przestrzeni atomów (lub grup atomów) w cząsteczce związku chem. o określonej konstytucji (konstytucja cząsteczki), odróżniające stereoizomery, których izomeria nie wynika z różnych konformacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia