Italia

Encyklopedia PWN

w starożytności nazwa Płw. Apenińskiego na południe od północnego łuku Apeninów, z wyłączeniem Galii Przedalpejskiej i Ligurii;
Forza Italia
[fọrca i.],
wł. partia polit., → Naprzód Włochy.
Prix Italia, Międzynarodowy Konkurs Utworów Radiowych i Telewizyjnych,
konkurs organizowany corocznie we Włoszech; nagrody w kategorii programów muz., dram. i dokumentalnych; Polska uczestniczy od 1957.
Gwiazda Italii, ang. The Italy Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
Cezar, Gajusz Juliusz Cezar, Caius Iulius Caesar, ur. 13 VII 100 p.n.e., zm. 15 III 44 r. p.n.e., Rzym,
wódz i polityk rzymski.
August, Caius Octavius, Caius Iulius Caesar, Imperator Caesar Augustus, pot. Oktawian, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej, ur. 63 r. p.n.e., Rzym, zm. 14 r. n.e., Nola,
pierwszy cesarz rzymski.
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
zromanizowani potomkowie Skandynawów osiadłych od X w. w północnej Francji.
Antoniusz Marek, Marcus Antonius, ur. 82 r. p.n.e., zm. 1 VIII 30 r. p.n.e., Aleksandria,
rzymski wódz i polityk.
Bojowie, łac. Boii,
lud celtycki;
naczynia ceramiczne toczone na kole lub wyciskane w formie, wytwarzane w Grecji kontynentalnej, wyspiarskiej, na wybrzeżu Azji Mniejszej, na Sycylii i w południowej Italii od końca II tysiąclecia p.n.e. do III w. p.n.e.;
Karol II Łysy, z dynastii Karolingów, ur. 13 VI 823, Frankfurt, zm. 6 X 877, k. Avrieux,
król Akwitanii od 838, Franków Zachodnich od 843 i Italii od 876 oraz cesarz rzym. od 875, syn Ludwika I Pobożnego, przyrodni brat Lotara I i Ludwika II Niemieckiego;
w staroż. Grecji proces ekspansji na tereny (z reguły zamor.) zamieszkane przez nie-Greków. Miasto, które zakładało kolonię,
Konstantyn I Wielki, Flavius Valerius Constantinus, ur. ok. 282, zm. 22 V 337,
wódz i cesarz rzymski, reformator państwa.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

Italia «Włochy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia