Irlandii

Encyklopedia PWN

Connachta
[kọnəchtə],
ang. Connaught,
hist. prow. w zachodniej części Irlandii;
Dáil Éireann
[da:l ẹ:rən],
1919–22 jednoizbowy parlament irlandzki, następnie izba niższa (izba deputowanych) parlamentu irlandzkiego;
Dublin
[dạblın],
irl. Baile Átha Cliath, Dubh Linn,
stolica Irlandii, we wschodniej części kraju, przy ujściu rz. An Life do zat. Dublin (M. Irlandzkie).
irlandzki ruch niepodległościowy w 2. połowie XIX w.;
FitzGerald
[fıtsdżẹrəld]
Garret, ur. 9 II 1926, Dublin, zm. 19 V 2011, tamże,
syn Desmonda, polityk irl., ekonomista;
Gladstone
[glạ̈dstən]
William Ewart Wymowa, ur. 29 XII 1809, Liverpool, zm. 19 V 1898, Hawarden (Walia),
brytyjski mąż stanu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia