Irak

Encyklopedia PWN

Najwyższe Zgromadzenie Rewolucji Muzułmańskiej w Iraku (NZRMI), arab. Al-Madżlis al-Ala li-as-Saura al-Islamijja fi al-Irak, ang. Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq (SCIRI),
irackie ugrupowanie religijno-polityczne, założone 1982 na wychodźstwie w Iranie;
grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
naród zamieszkujący głównie Kurdystan, poza jego granicami najwięcej K. żyje w Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Afganistanie, liczna była emigracja K. do Europy (gł. do Niemiec i Szwecji);
wojna iracka2003, Operacja „Iracka Wolność”, ang. „Iraqi Freedom”,
działania zbrojne podjęte 20 III 2003 przez koalicję pod wodzą USA (jednym z członków koalicji była Polska).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia