Inwestycje portfelowe

Encyklopedia PWN

inwestycje w zakup papierów wartościowych.
ekon. prywatne lub państwowe nakłady inwestycyjne dokonywane w danym kraju dzięki kapitałom pochodzącym z innego państwa.
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
ekon. wywóz za granicę kapitału ze źródeł publicznych albo prywatnych w postaci lokat na rynku walutowym, kredytów handlowych lub finansowych oraz inwestycji portfelowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia