Innsbrucku

Encyklopedia PWN

Jungmann Josef Andreas, ur. 16 I 1889, Sand im Taufers, zm. 28 I 1975, Innsbruck,
austr. teolog katol., jezuita;
Lesky
[lẹski]
Albin, ur. 7 VII 1896, Graz, zm. 28 II 1981, Innsbruck,
austr. filolog klasyczny;
Pastor Ludwig, ur. 31 I 1854, Akwizgran, zm. 30 IX 1928, Innsbruck,
historyk austriacki;
Rahner
[rạ:nər]
Karl Wymowa, ur. 5 III 1904, Fryburg Bryzgowijski, zm. 30 III 1984, Innsbruck,
niem. teolog katol., jezuita;
Walde Alois, ur. 30 XI 1869, Innsbruck, zm. 3 X 1924, tamże,
językoznawca austr.;
Antoniolli Walter, ur. 30 XII 1907, Mistelbach, zm. 23 V 2006, Wiedeń,
prawnik austriacki;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia