Inne

Encyklopedia PWN

zasadźca, lokator,
hist. w średniowieczu osoba osadzająca miasto lub wieś na prawie niemieckim w imieniu władcy lub innego pana dominialnego;
urządzenie, samodzielne lub stanowiące podzespół innego urządzenia, służące do: regulowania strumienia przepływu czynnika (np. cieczy, gazu) w rurociągu, kierowania strumienia do różnych przewodów lub obszarów, utrzymywania jednostronnego kierunku przepływu, utrzymywania określonej wartości ciśnienia i/lub zabezpieczania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia albo prędkości czynnika.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.
Zbyszewski Wacław Alfred, ur. 2 V 1903, Bokijewka (Ukraina), zm. 2 VII 1985, Paryż,
brat Karola, publicysta, redaktor;
log. wyrażenie, którego prawdziwość bądź fałszywość są możliwe do stwierdzenia;
Zdort Wiesław, ur. 27 IV 1931, Warszawa, zm. 15 I 2019, tamże,
operator filmowy;
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
Złotego Runa, Order, fr. l’Ordre Illustre de la Toison d’Or, niem. Der Rotterorden vom Goldenen Vliesz, hiszp. Orden de Caballeria del Toison de Oro,
najwyższe odznaczenie domu habsburskiego i Królestwa Hiszpanii;
prawoobjęcie we władanie rzeczy zagubionej przez kogoś innego;
zol, roztwór koloidowy, roztwór koloidalny,
trwała mieszanina cząstek koloidalnych rozproszonych w fazie ciekłej (dyspersyjny układ);
górn. składowisko kopaliny na otwartym terenie lub hałda — wysypisko skały płonnej lub odpadów przem. usuwanych z kopalni, huty lub innego zakładu przem.;
tajna organizacja pol., zał. 1857 w Kijowie, gł. przez młodzież uniwersytecką (m.in. W. Henszel, W. Antonowicz, W. Milowicz, L. Głowacki);
roln. prosta maszyna czyszcząca (czyszczalnia nasion);
wyścigi na specjalnie przystosowanych motocyklach (m.in. bez hamulców i skrzyni biegów), rozgrywane na torach dł. 285–400 m, o miękkiej nawierzchni wykonanej z grysu żużlowego, granitowego lub innego.
biol., ekol. zwierzę lub roślina (zwana też rośliną żywicielską), w których ciele żyje i z którego czerpie pożywienie inny organizm, pasożyt;

Słownik języka polskiego PWN

inny II «drugi, pozostały człowiek»
• inna
między innymi «wyrażenie informujące o tym, że oprócz wymienionych rzeczy, osób, sytuacji itp. istnieją też inne, odnoszące się do tego, o czym mowa, np. Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.»
inny I «nie ten, drugi, dalszy, pozostały, nie taki, różny, zmieniony, nowy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia