Inne

Encyklopedia PWN

materiał włókienniczy wytwarzany najczęściej z masy luźnych włókien (odcinkowych lub ciągłych), ułożonych (kierunkowo lub przypadkowo) w płaski pokład zw. runem i połączonych dzięki zastosowaniu zabiegów fizykochemicznych lub mech.; do runa może być dołączony inny materiał włókienniczy (tkanina, dzianina, folia).
woda występująca w związkach chemicznych w postaci grup wodorotlenowych –OH;
miner. obce twory tkwiące w minerałach;
metrol. kreska, cyfra lub inny znak na urządzeniu wskazującym przyrządu pomiarowego;
mat. liczba całkowita, która jest dzielnikiem każdej z danych liczb całkowitych;
Wulgata
[łac.],
przekład Biblii na łacinę, dokonany 382–406 gł. przez św. Hieronima ze Strydonu na zlecenie papieża Damazego I;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia