Inne

Encyklopedia PWN

vide
[łac.],
patrz, zobacz;
Wajda Andrzej, ur. 6 III 1926, Suwałki, zm. 9 X 2016, Warszawa,
reżyser filmowy i teatralny.
jedna z pierwszych w Polsce lokatorskich spółdzielni mieszkaniowych i pierwsza spółdzielnia osiedlowa budownictwa wielorodzinnego;
wenerologia
[łac.-gr.],
nauka o chorobach przenoszonych drogą płciową, ich epidemiologii, drogach szerzenia się, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu;
Wergiliusz, Publius Vergilius Maro, ur. 70 r. p.n.e., Andes k. Mantui, zm. 19 r. p.n.e., Brundisium (ob. Brindisi),
najwybitniejszy z epików rzymskich.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia