Inflanty

Encyklopedia PWN

Kampenhauzen Jan Joachim, ur. ok. 1680, zm. 1742,
generał major wojsk koronnych, pisarz wojskowy;
Karwowski Stanisław, pseud. Wiktor Soński, ur. 25 II 1848, Leszno, zm. 13 V 1917, Berlin,
publicysta, działacz społeczno-polityczny, historyk;
Kawalerowie Mieczowi, Rycerze Chrystusowi, łac. Fratres milicie Christi de Livonia,
zakon rycerski; zał. 1202 w Inflantach przez cysterskiego opata Teodoryka,
Kettler Gotthard, założyciel rodu Kettlerów, ur. 1517, k. Paderborn (Westfalia), zm. 17 V 1587, Mitawa (ob. Jełgawa),
ostatni mistrz krajowy inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego 1559–61 i pierwszy książę kurlandzki;
Kmita Jan Achacy, data ur. nieznana, zm. ok. 1628, Bochnia,
poeta, tłumacz;
kolonizacja
[łac. colonia ‘osiedle’],
zakładanie nowych osad przez przybyszów z bliższych lub dalszych stron, związane z zagospodarowaniem na stałe ziem uprzednio użytkowanych ekstensywnie (zbieractwo, łowiectwo, chów zwierząt, rolnicza gospodarka żarowa) lub nieeksploatowanych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia