Inżynieria medyczna

Encyklopedia PWN

interdyscyplinarny obszar wiedzy i umiejętności obejmujący zasady postępowania inżynierskiego (w tym procedury projektowania i eksploatacji aparatury i urządzeń techn.) stosowane w medycynie;
dziedzina nauk techn. zajmująca się opracowywaniem środków (metod, materiałów, aparatury, programów komputerowych itp.) do wspomagania badań w naukach biol. oraz do diagnostyki, terapii i rehabilitacji med. (inżynieria medyczna);
dział informatyki, a także biocybernetyki i inżynierii medycznej zajmujący się komputerowym wspomaganiem diagnostyki med., planowania lub nadzorowania procesów terapii, a także profilaktyki, rehabilitacji, badań nauk. i edukacji medycznej.
Bardeen
[rdị:n]
John Wymowa, ur. 23 V 1908, Madison (stan Wisconsin), zm. 30 I 1991, Boston,
fizyk amerykański.
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
Gradoń Leon, ur. 11 IV 1947, Szczekociny,
inżynier chemik;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia