INDYJSKI OCEAN

Encyklopedia PWN

Arabsko-Indyjski, Grzbiet, Arabian-Indian Ridge, Carlsberg Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w północno-zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
indyjska płyta, płyta indo-australijska,
geol. płyta litosfery obejmująca Płw. Indyjski, wschodnią część O. Indyjskiego, Australię i przyległe do niej obszary Oceanu Spokojnego (wraz z Nową Zelandią).
działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biol. ekosystemów mor. oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów.
Gama Vasco da Wymowa, ur. 1469, Sines (Portugalia), zm. 24 XII 1524, Koczin (Indie),
żeglarz portugalski, odkrywca drogi morskiej do Indii.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia