III Korpus Polski

Encyklopedia PWN

konspiracyjne krajowe przedstawicielstwo rządu RP na uchodźstwie 1940–45;
ogólnowojskowe związki operacyjne formowane od VII 1944 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej.
policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia generalnego gubernatora H. Franka z 17 XII 1939.
teatr powołany IX 1943 w Sielcach n. Oką pod nazwą Teatr Żołnierza I Korpusu Pol. Sił Zbrojnych w ZSRR (kierownictwo W. Krasnowiecki) w wyniku przekształcenia Teatru Żołnierza, powstałego tamże VI 1943 przy formującej się 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki;
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia