III Korpus Polski

Encyklopedia PWN

Rudnicki Klemens Stanisław, ur. 28 III 1897, Żydaczów, zm. 12 VIII 1992, Londyn,
generał;
Svoboda Ludvik, ur. 25 XI 1895, Hroznatín (Morawy), zm. 20 IX 1979, Praga,
czechosłowacki generał i polityk.
Weichs
[waiśs]
Maximilian von, baron, ur. 12 XI 1881, Dessau, zm. 27 IX 1954, Rösberg (obecnie część Bornheim), Westfalia,
feldmarszałek niemiecki (od 1943);
wojna sowiecko-fińska 1939–40, tzw. wojna zimowa,
wojna wywołana przez agresję ZSRR na Finlandię 30 XI 1939.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia