II RP

Encyklopedia PWN

Związek Spółdzielni Niemieckich w Polsce, niem. Verband Deutschen Genossenschaften in Polen,
organizacja zał. 1895 w Poznaniu;
regionalna, z czasem ogólnopol. organizacja, zał. 1919 w Warszawie, w celu rozwijania i jednoczenia amatorskiego ruchu teatr. i śpiewaczego, zwłaszcza na wsi oraz w innych środowiskach (szkolnych, żołnierskich);
Żeligowski Lucjan, ur. 17 X 1865, Oszmiana (Białoruś), zm. 9 VII 1947, Londyn,
generał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia