Historii

Encyklopedia PWN

Witebsk, białorus. Wiciebsk, Viciebsk, ros. Witiebsk, Vitebsk,
m. obwodowe w północno-wschodniej części Białorusi, nad Dźwiną, przy ujściu do niej kilku mniejszych rzek.
Władyka Wiesław, ur. 27 VII 1947, Baligród,
historyk, publicysta;
Władywostok, Władiwostọk,
m. w azjat. części Federacji Ros., nad M. Japońskim, na południowym krańcu Płw. Murawjowa-Amurskiego, wokół zat. Złoty Róg, wzdłuż wschodniego brzegu Zat. Amurskiej;
m. powiatowe w województwie lubelskim, na obszarze Garbu Włodawskiego, nad Bugiem, u ujścia Włodawki, przy granicy z Białorusią, w pobliżu granicy z Ukrainą, w sąsiedztwie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.
Włodzimierz, Władịmir, Włodzimierz nad Klaźmą,
m. w Federacji Ros., nad Klaźmą;
Włodzimierz Wołyński, Wołodymyr-Wołynśkyj, Volodymyr-Volyns'kyi,
m. na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, nad Ługą (dopływ Bugu), w pobliżu granicy z Polską.
naród rom. tworzący podstawową ludność Włoch, liczni emigranci i społeczności pochodzenia wł., m.in. w: USA (15,9 mln — 2000), Kanadzie (1,3 mln — 2001), Australii (800 tys. — 2001), Niemczech (ponad 600 tys. — 2002), Francji (ponad 400 tys. — 1999), Szwajcarii (ok. 320 tys. — 2001) oraz Ameryce Południowej (zwłaszcza Argentynie i Brazylii);
Wniebowstąpienia, Wyspa, Ascension Island,
wyspa pochodzenia wulkanicznego w środkowej części O. Atlantyckiego;
Wojciechowski Stanisław, ur. 15 III 1869, Kalisz, zm. 9 IV 1953, Gołąbki k. Warszawy,
prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości.
Wojwodina, serb. Vojvodina, Prowincja Autonomiczna Wojwodina, serb. Autonomna Pokrajina Vojvodina,
prow. w Serbii, na północy kraju, w międzyrzeczu Dunaju, Sawy, Cisy i rz. Begej;
Woleński Jan, właśc. J. Hertrich-Woleński, ur. 21 IX 1940, Radom,
filozof;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, na wyspie Wolin, nad Dziwną i Zalewem Szczecińskim.
Wolne Państwo, ang. Free State Wymowa, do 1994 Orania, ang. Orange Free State Wymowa,
prow. w środkowej części RPA, na południowym wschodzie graniczy z Lesotho;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Wołgograd, do 1925 Carycyn, do 1961 Stalingrad,
m. w Rosji, na pr. brzegu Wołgi, rozciąga się wzdłuż rzeki na 70 km; stolica obwodu wołgogradzkiego.
Wołogda, Wọłogda,
m. na północnym zachodzie eur. części Rosji, nad Wołogdą (dopływ Suchony); stolica obwodu wołogodzkiego.
Wołoszyn Stefan, ur. 19 VIII 1911, Lwów, zm. 2 IX 2004, Gdańsk,
pedagog, historyk dziejów wychowania, oświaty i myśli pedag., pedeutolog;
Woroszylski Wiktor, ur. 8 VI 1927, Grodno, zm. 13 IX 1996, Warszawa,
poeta, prozaik i publicysta.
Worskła, Worskla, ukr. Vorskla,
rz. w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru;

Słownik języka polskiego PWN

historia
1. «dzieje państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś»
2. «nauka o dziejach państwa, narodu, społeczeństwa lub o procesie ich rozwoju»
3. «opowieść o jakimś zdarzeniu»
4. «sprawa, zdarzenie, przygoda, awantura»
5. «wydział lub kierunek na wyższej uczelni zajmujący się tą nauką»
6. «nauka historii jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»

• historyk • historyczka
historia naturalna daw. «zoologia, botanika, mineralogia»
historia powszechna «historia narodów świata»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia