HISZPANIA

Encyklopedia PWN

Wellington
[uẹlıŋtən]
Arthur Wellesley Wymowa, do 1798 A. Wesley, lord (od 1809), książę (od 1814), ur. 1 V 1769, Dublin, zm. 14 IX 1852, zamek Walmer k. Dover,
brytyjski wódz i polityk, od 1813 marszałek.
latynoamer. naród kształtujący się na wielorasowym i wieloetnicznym podłożu w granicach Wenezueli;
próba wymuszenia spłaty długów Wenezueli przez państwa eur.;
wezyr, wazīr,
dostojnik państw. w wielu krajach Bliskiego Wschodu, odpowiednik ministra;
wicekrólestwo, hiszp. virreinato,
terytorialno-adm. w hiszp. posiadłościach w Ameryce;
Wilhelm I Orański, zw. Milczącym, ur. 24 IV 1533, Dillenburg (Nassau), zm. 10 VII 1584, Delft,
hrabia Nassau, książę Oranii od 1544, przywódca północnych Niderlandów;
Wilhelm III Orański, ur. 14 XI 1650, Haga, zm. 19 III 1702, Londyn,
książę Oranii, namiestnik Rep. Zjedn. Prowincji od 1672 oraz król Anglii, Szkocji i Irlandii od 1689, syn Wilhelma II Orańskiego, mąż Marii II Stuart;
Wilhelm IX, Guillaume IX, Guillaume de Poitiers, ur. 1071, Poitiers, zm. 1127, tamże,
książę Akwitanii, hrabia Poitiers, pierwszy znany trubadur;
winorośl, Vitis,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny winoroślowatych, obejmujący 50–60 gat. pnączy występujących w Azji (gł. w Chinach) i Ameryce Północnej (1 gat. — w. właściwa, także w południowej Europie), najczęściej w łęgowych lasach liściastych na żyznych siedliskach nadrzecznych;
wodewil
[fr.],
vaudeville,
w XVII i XVIII w. krótki wiersz o charakterze satyrycznym, śpiewany do popularnej melodii;
wojna dewolucyjna 1667–68,
wojna fr.-hiszp.,
powstanie antyhiszpańskie na Kubie;
walka Kubańczyków 1895–98 o wyzwolenie spod panowania hiszp.;
zbrojny konflikt między Hiszpanią a protest. ludnością Niderlandów, → wojna o niepodległość Niderlandów 1568–1648.
seria wojen toczonych między cesarzami z rodu Habsburgów (Ferdynand II i Ferdynand III) i katolickimi książętami Rzeszy (Liga Katolicka), których popierały Hiszpania, południowe Niderlandy i (pod koniec wojny trzydziestoletniej) Dania a obozem protestanckim (Unia Protestancka) oraz jego sprzymierzeńcami: Francją, Szwecją, Holandią, Sabaudią i — okresowo — Danią.
wojny domowe w Hiszpanii w XIX w.;
walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.

Materiały dodatkowe

adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:
Teneryfa — najwyższa z Wysp Kanaryjskich
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Gomera — wyspa przeciągłych gwizdów

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia