Gruźlica kości i stawów

Encyklopedia PWN

gruźlica, tuberkuloza,
med. zakaźna choroba ludzi i zwierząt wywołana przez bakterie, prątki gruźlicy;
elementy szkieletu kręgowców zbudowane z tkanki kostnej;
schorzenie kości i stawów wywołane przez prątki gruźlicy;
anat. ruchome połączenie 2 lub więcej kości.
ortopedia
[gr. orthós ‘prosty’, paideía ‘wychowanie’],
dział medycyny klinicznej i nauka wyodrębniona z chirurgii, zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem wad, zniekształceń i zaburzeń czynności narządu ruchu;
med. dział fizykoterapii zajmujący się rehabilitacją i leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu ruchu, gł. układu stawowo-mięśniowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia