Gromadka

Encyklopedia PWN

Potężna Gromadka, Moguczaja kuczka,
grupa kompozytorów ros., działających w 2. poł. XIX w.: M. Bałakiriew, A. Borodin, C. Cui, M. Musorgski, N. Rimski-Korsakow;
Musorgski Modest P., ur. 21 III 1839, Kariewo (gubernia pskowska), zm. 28 III 1881, Petersburg,
kompozytor rosyjski; jeden z głównych przedstawicieli szkoły narodowej w muzyce rosyjskiej XIX w..
Rimski-Korsakow Nikołaj A., ur. 18 III 1844, Tichwin, zm. 21 VI 1908, Lubieńsk,
kompozytor rosyjski, przedstawiciel Potężnej Gromadki.
Bałakiriew Milij A., ur. 2 I 1837, Niżni Nowogród, zm. 29 V 1910, Petersburg,
kompozytor rosyjski;
Barcz Reinhold, ur. 9 XI 1884, Waplewo k. Ostródy, zm. 1942, Berlin,
działacz nar. i rel. na Mazurach, publicysta, kaznodzieja ewangelicki;
Borodin Aleksandr P., ur. 12 XI 1833, Petersburg, zm. 27 II 1887, tamże,
ros. kompozytor, z wykształcenia lekarz i chemik.
Cui Cezar A., ur. 18 I 1835, Wilno, zm. 26 III 1918, Petersburg,
kompozytor rosyjski;
Glinka Michaił I., ur. 1 VI 1804, Nowo-Spasskoje (gubernia smoleńska), zm. 15 II 1857, Berlin,
kompozytor ros.; twórca ros. opery i podstaw stylu narodowego
muzyka ludu, rozumiana rozmaicie w zależności od przyjętej definicji ludu (na ogół nawiązywano do łac. populus ‘wspólnota wszystkich obywateli’ i vulgus ‘niższa warstwa społeczeństwa’);
Łysenko Mykoła, ur. 22 III 1842, Hrynki k. Krzemieńczuka, zm. 6 XI 1912, Kijów,
kompozytor ukraiński;
grupa kompozytorów ros., → Potężna Gromadka.
grupy kompozytorów powstające od poł. XIX w. w wielu krajach eur. i tworzące pod wpływem rosnącego poczucia odrębności nar., działające także w XX w.;
opera
[wł. < łac.],
dramatyczno-muzyczny, wokalno-instrumentalny, z akcją dramatyczną, monologami i dialogami ujętymi w libretcie, przeznaczony do wykonania na scenie (z odpowiednią scenografią), zwykle w specjalnie do tego celu zbudowanym teatrze operowym, również zwanym operą.
Stasow Władimir W., ur. 14 I 1824, Petersburg, zm. 23 X 1906, tamże,
syn Wasilija, ros. krytyk muzyczny;

Słownik języka polskiego PWN

gromadka «małe skupisko ludzi lub zwierząt»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia