Granicą ciągu liczbowego

Encyklopedia PWN

przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał);
mat. jedno z najważniejszych pojęć analizy matematycznej, pozwalające w pewnych sytuacjach nadać ścisły sens dodawaniu nieskończonej liczby składników;
dział matematyki, którego przedmiotem badań, opartych na pojęciu granicy, są funkcje i ich uogólnienia.
mat. szereg mający skończoną sumę S, tzn. taki, że odpowiadający mu ciąg sum częściowych {Sn} ma skończoną granicę S (Sn = a1 + a2 + ... + an);
mat. liczba charakteryzująca w pewien określony sposób n liczb: a1, a2, ... , an, zawarta między najmniejszą i największą z tych liczb;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia