Glasgow

Encyklopedia PWN

Barton
[bạ:rtən]
Sir Derek Harold Richard, ur. 8 IX 1918, Gravesend (hrab. Kent), zm. 6 III 1998, Teksas,
bryt. chemik organik;
Black
[bläk]
Joseph, ur. 16 IV 1728, Bordeaux, zm. 6 XII 1799, Edynburg,
chemik szkocki;
Blantyre
[bläntạıə],
m. w Wielkiej Brytanii (Szkocja), w południowo-wschodniej części aglomeracji Glasgow;
Boyd-Orr
[boıd o:r]
John Wymowa, baron Boyd-Orr of Brechin, ur. 23 IX 1880, Kilmaurs (hrab. Ayshire, Szkocja), zm. 25 VI 1971, Newton (Szkocja),
lekarz bryt.; specjalista w dziedzinie żywienia.
Brus Włodzimierz, ur. 23 VIII 1921, Płock, zm. 31 VIII 2007, Oksford,
ekonomista;
Campbell-Bannerman
[kạ̈mbəl bạ̈nərmən]
Sir Henry, ur. 7 IX 1836, Glasgow, zm. 22 IV 1908, Londyn,
polityk brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia