Germanii

Encyklopedia PWN

Germanie, Germanowie,
grupa ludów indoeuropejskich;
w starożytności rzym. nazwa obszarów położonych na wschód od Renu i na północ od Dunaju, zamieszkanych przez Germanów;
Ahenobarbus, Lucius Domitius Ahenobarbus, data ur. nieznana, zm. 25 r. n.e.,
wódz rzym., syn Cnaeusa Domitiusa Ahenobarbusa, konsula 32 r. p.n.e., mąż Antonii Starszej (a przez to spokrewniony z rodziną cesarską);
August, Caius Octavius, Caius Iulius Caesar, Imperator Caesar Augustus, pot. Oktawian, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej, ur. 63 r. p.n.e., Rzym, zm. 14 r. n.e., Nola,
pierwszy cesarz rzymski.
Franków państwo, królestwo frankijskie,
państwo wczesnośredniowieczne w Europie Zachodniej;
Kalisia, łac. Calisia,
miasto wymienione przez Klaudiusza Ptolemeusza w Geografii, położone na terenach Wielkiej Germanii (Germania Magna), tj. na obszarach między Renem, Dunajem i Wisłą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia