Galii

Encyklopedia PWN

Galia, łac. Gallia,
w starożytności nazwa używana przez Rzymian w odniesieniu do terenów zamieszkanych przez Galów, ludu pochodzenia celtyckiego.
Galia Przedalpejska, łac. Gallia Cisalpina,
część Galii obejmująca teren dzisiejszych północnych Włoch.
Cezar, Gajusz Juliusz Cezar, Caius Iulius Caesar, ur. 13 VII 100 p.n.e., zm. 15 III 44 r. p.n.e., Rzym,
wódz i polityk rzymski.
Antoniusz Marek, Marcus Antonius, ur. 82 r. p.n.e., zm. 1 VIII 30 r. p.n.e., Aleksandria,
rzymski wódz i polityk.
Awitus, Eparchius Avitus, data ur. nieznana, zm. 456,
cesarz rzym. 455–456;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia