Galbraith

Encyklopedia PWN

Galbraith
[gạ̈lbreıŧ]
John Kenneth Wymowa, ur. 9 X 1908, Iona Station (prow. Ontario, Kanada), zm. 29 IV 2006, Cambridge (Massachusetts, USA),
amerykański ekonomista i dyplomata;
Cullen
[kạlən]
Maurice Galbraith Wymowa, ur. 6 VI 1866, Saint John’s (prow. Nowa Fundlandia), zm. 28 III 1934, Chambly (prow. Quebec),
malarz kanadyjski;
technokratyzm
[gr. téchnē ‘rzemiosło’, ‘nauka’, kratéō ‘władam’],
zespół koncepcji zakładających powstanie nowego typu władzy ekonomicznej i politycznej, w którym decydującą rolę odgrywaliby wysoko wykwalifikowani specjaliści (technicy, ekonomiści, socjologowie, menedżerowie).
technostruktura
[gr.-łac.],
ekon. pojęcie wprowadzone przez J.K. Galbraitha w celu określenia grupy zarządzającej wielką korporacją;
w najszerszym znaczeniu jedna z podstawowych kategorii tworzących makrostrukturę społ., obejmująca ludzi usytuowanych na „środkowych” szczeblach hierarchii uwarstwienia, tj. pomiędzy klasą „wyższą” a „niższą”.
menedżeryzm
[ang.],
manageryzm,
termin oznaczający system kierowania przedsiębiorstwami, w których władza znajduje się w rękach kierowników (menedżerów) — specjalistów od organizacji i zarządzania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia