Gal

Encyklopedia PWN

MEMS, ang. Micro–Electro–Mechanical Systems lub Micromachined Electrical Mechanical Systems, mikrosystemy elektromechaniczne,
stacjonarne albo ruchome struktury, urządzenia lub systemy, o wymiarach liniowych od pojedynczych cm do pojedynczych µm, wytwarzane za pomocą mikroobróbki materiałów.
elektron. dziedzina nauki i techniki zajmująca się zminiaturyzowanymi układami elektronicznymi realizowanymi całkowicie w postaci scalonej (układ scalony), niekiedy z udziałem elementów (przyrządów) dyskretnych (dyskretny przyrząd).
Nakamura Shuji, ur. 1954, Ikata,
japoński fizyk;
pergameński ołtarz, Wielki Ołtarz Zeusa,
monumentalny ołtarz, wzniesiony ok. 180–160 p.n.e. na akropolu w Pergamonie przez Eumenesa II Sotera z okazji zwycięstwa Attalidów nad Galami, poświęcony Zeusowi i Atenie Nikeforos.
sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
Polonnaruwa, syngaleskie Polonnaruva, tamilskie Pōlanaruvā,
m. w północno-wschodniej części Sri Lanki, w dolinie rz. Mahaweli(ganga).
stała pozostałość po spaleniu substancji organicznych;
Porowski Sylwester, ur. 7 IV 1938, Bierzyn,
fizyk;
elektron. przyrząd (element), którego działanie opiera się na wykorzystaniu zjawisk fiz. występujących w półprzewodnikach.
proporzec, proporczyk, chorągiewka,
barwny, podłużny płat materii, przytwierdzony do drzewca lancy (kopii);
Recja, Raetia,
starożytna kraina leżąca w Alpach Wschodnich i nad górnym Dunajem (obecnie wschodnia Szwajcaria, zachodni Tyrol, południowa Bawaria);
Schlüter
[szlụ̈:tər]
Andrzej Wymowa, ur. ok. 1659, Gdańsk, zm. 1714, Petersburg,
rzeźbiarz i architekt pruski, jeden z najwybitniejszych twórców klasycyzującej rzeźby barokowej w środkowej Europie.
sfaleryt
[gr. sphalerós ‘fałszywy’],
blenda cynkowa,
minerał, najbardziej rozpowszechniona odmiana polimorficzna siarczku cynku ZnS;
styl galant
[s. galạ̃; fr.],
muz. styl panujący ok. 1710–1760, gł. w muzyce klawesynowej, a także we fr. i wł. operze komicznej, w mniejszym zakresie w niem. singspielu;
fot. urządzenie pozwalające dobrać optymalne warunki naświetlania, czyli wielkość przesłony i czas ekspozycji (co jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrego technicznie zdjęcia), mierzące ilość światła odbitego od fotografowanego obiektu lub padającego na fotografowany obiekt.
mit. celt. jedno z gł. bóstw Galów;
mit. celt. jedno z gł. bóstw Galów;
m. w środkowych Włoszech, w regionie Lacjum, nad rz. Aniene (dopływ Tybru), na wschód od Rzymu.
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;

Materiały dodatkowe

Cezar, Wojna galijska, łac. Commentarii de bello Gallico

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

gal I «pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały, twardy i kruchy metal o niskiej temperaturze topnienia»
• galowy
gal II «jednostka przyśpieszenia ziemskiego (liniowego) równa 1 cm/s2»
gal III «symbol jednostki objętości galon»
gala
1. «uroczystość z udziałem oficjalnych gości»
2. «uroczysty strój»
3. «dekoracja statku lub okrętu banderami, proporcami i flagami w czasie uroczystości»

• galowy • galowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia