Gal

Encyklopedia PWN

Brescia
[brẹszia] Wymowa,
m. w północnych Włoszech, w regionie Lombardia, u podnóża Alp Bergamskich, nad rz. Mella (dorzecze Padu); ośrodek adm. prow. Brescia.
Bridgmana–Stockbargera metoda
[m. brıdżmena stokbardżera],
jedna z metod hodowania monokryształów z substancji stopionych.
buszel, ang. bushel, bu,
jednostka objętości ciał sypkich (np. pszenicy) stosowana w krajach anglosaskich;
Butrus Ghali Butrus, Buṭrus Buṭrus Ḡālī, ur. 14 XI 1922, Kair, zm. 16 II 2016, Giza,
polityk i prawnik;
Celtowie, gr. Keltoí, Kéltai, łac. Celtae,
grupa ludów indoeuropejskich;
Certosa
[czertọza],
cmentarzysko z czasów etruskich w zachodniej części obecnej Bolonii;
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
Chemin des Dames
[szömę̣ de dạm],
aleja i szosa we Francji, dł. ok. 30 km, prowadząca wzdłuż trasy dawnej drogi rzym. z Malmaison do Craonne, zbud. w XVIII w. za panowania Ludwika XV;
statek pasażersko-towarowy, zbudowany 1939 w Danii dla linii żeglugowych Gdynia–Ameryka Południowa (GAL);
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.
cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
Czochralski Jan, pseud. Jan Pałucki, ur. 23 X 1885, Kcynia, zm. 22 IV 1953, Poznań,
polski chemik, metaloznawca, twórca podstaw nowoczesnej elektroniki.
Dalí Salvador Wymowa, ur. 11 V 1904, Figueras, zm. 23 I 1989, tamże,
hiszpański malarz, grafik, rzeźbiarz i teoretyk sztuki, współtwórca surrealizmu.
Delfy, Delphoí, ob. Dhelfị, Delfoí,
w starożytności m. w środkowej Grecji, na południowo-zachodnich stokach Parnasu;
przyrząd półprzewodnikowy (bez złącza pn), w którym po przyłożeniu odpowiednio dużego napięcia powstają drgania elektr. wielkiej częst.;
eka-pierwiastki
[sanskr. ēka ‘jeden’],
pierwiastki chem., których istnienie i właściwości przewidział 1869 D. Mendelejew na podstawie prawa okresowości i dla których pozostawił wolne miejsca w swej tablicy (układzie okresowym) pierwiastków;
elektromagnes
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, magnḗtēs (líthos) ‘magnetyczny (kamień)’],
cewka elektryczna, zwykle z rdzeniem ferromagnetycznym (magnetycznie miękkim) o otwartym obwodzie magnetycznym, wytwarzająca pole magnetyczne o określonych parametrach użytkowych po zasileniu jej prądem elektrycznym (magnetyzm).
Epona
[celt., ‘boska klacz’],
mit. celt. galijska bogini urodzaju i płodności, opiekunka koni;
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.
Eriugena Jan Szkot, Jerugena, Scottigena, Scottus, ur. 1. poł. IX w., Irlandia (zw. wówczas Scotia Maior), zm. ok. 877, Francja,
filozof i teolog.

Materiały dodatkowe

Cezar, Wojna galijska, łac. Commentarii de bello Gallico

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

gal I «pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały, twardy i kruchy metal o niskiej temperaturze topnienia»
• galowy
gal II «jednostka przyśpieszenia ziemskiego (liniowego) równa 1 cm/s2»
gal III «symbol jednostki objętości galon»
gala
1. «uroczystość z udziałem oficjalnych gości»
2. «uroczysty strój»
3. «dekoracja statku lub okrętu banderami, proporcami i flagami w czasie uroczystości»

• galowy • galowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia