Gal

Encyklopedia PWN

przyrząd elektronowy o 2 elektrodach, lampowy (lampa mikrofalowa) lub półprzewodnikowy, przeznaczony do pracy w zakresie częst. odpowiadających mikrofalom.
Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe S.A., Gdynia–America Line (GAL),
spółka akcyjna utworzona 1930 przez Żeglugę Polską i duńskiego armatora The East Asiatic Company Limited, z siedzibą w Gdyni;
Kapitolinus, Marcus Manlius Capitolinus, żył w 2. poł. V i 1. poł. IV w. p.n.e.,
rzym. polityk i wódz; patrycjusz, konsul 392;
spintronika
[ang.],
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której gł. zadaniem jest poznanie zjawisk fiz. wynikających z posiadania przez elektron (lub inną cząstkę) spinu i związanego z nim momentu magnet. (magnetyzm), a także projektowanie i konstruowanie przyrządów, które wykorzystywałyby te zjawiska.
uncja
[łac.],
ang. ounce, oz:
Akasaki Isamu, ur. 1929, Chiran,
japoński fizyk;
powstawanie napięcia lub prądu elektrycznego w ośrodkach przewodzących (metalach, półprzewodnikach, elektrolitach) wywołane przez rozchodzącą się falę sprężystą (ultradźwiękową);
staroż. nazwa lewego dopływu Tybru, ok. 16 km na północ od Rzymu, prawdopodobnie ob. Fosso della Bettina;
ałuny
[łac.],
związki nieorg., uwodnione podwójne siarczany(VI) metali jednowartościowych MI i trójwartościowych MIII, o wzorze ogólnym MI2SO4 · MIII2(SO4)3 · 24H2O, gdzie MI — sód, potas, rubid, cez, tal, także grupa amonowa; MIII — gł. glin, chrom, żelazo, kobalt, gal, ind, tytan, wanad, mangan)
Amano Hiroshi, ur. 1960, Hamamatsu,
japoński fizyk;
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
związki nieorg., pochodne antymonowodoru (stybanu);
arsen, As, arsenicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 33;
związki chemiczne azotu z metalami lub niektórymi niemetalami;
Bacciarelli
[baczcziarẹlli]
Marcello Wymowa, ur. 16 II 1731, Rzym, zm. 5 I 1818, Warszawa,
malarz włoski, nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego.
baryłka, ang. barrel,
oznaczenie barrel (US), jednostka objętości cieczy (głównie ropy naftowej i jej przetworów);
pol. statek pasażersko-towarowy; zbudowany 1934–36 w Monfalcone (Włochy) na zlecenie Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe SA (GAL);

Materiały dodatkowe

Cezar, Wojna galijska, łac. Commentarii de bello Gallico

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

gal I «pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały, twardy i kruchy metal o niskiej temperaturze topnienia»
• galowy
gal II «jednostka przyśpieszenia ziemskiego (liniowego) równa 1 cm/s2»
gal III «symbol jednostki objętości galon»
gala
1. «uroczystość z udziałem oficjalnych gości»
2. «uroczysty strój»
3. «dekoracja statku lub okrętu banderami, proporcami i flagami w czasie uroczystości»

• galowy • galowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia