Gal

Encyklopedia PWN

gal, Ga, gallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 31;
gal, Gal,
metrol. jednostka przyspieszenia ziemskiego (liniowego) w układzie CGS;
GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, Antyterrorystyczne Oddziały Wyzwolenia, hiszp.
tajna, nielegalna organizacja zbrojna, utworzona przez funkcjonariuszy państw., która 1983–87 zwalczała ETA metodami przestępczymi;
metrol. oznaczenie jednostki objętości, → galon.
Gal umierający, znany również pod nazwą Umierającego gladiatora,
marmurowy posąg siedzącego na owalnej tarczy nagiego, rannego Gala (Galata);
gala
[fr. < hiszp.],
żegl. dekoracja statku wodnego w dni uroczyste;
odmiana jabłoni pochodząca z Nowej Zelandii;
Galowie, łac. Galli,
w starożytności nazwa nadana ludności celtyckiej (Celtowie) zamieszkującej tereny Galii.
związek galu i arsenu;
Gala Antonio, ur. 2 X 1936, Brazatortas (prow. Ciudad Real),
hiszp. pisarz i dziennikarz;
Fleming
[flẹmıŋ]
Peggy Gale, ur. 27 VII 1948, San Jose (stan Kalifornia),
amer. łyżwiarka figurowa;
Galaction
[galaktiọn]
Gala, właśc. Grigore Pişculescu, ur. 16 IV 1879, Dideşti, zm. 8 III 1961, Bukareszt,
pisarz rumuński, duchowny prawosławny;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
galon, ang. gallon, gal,
metrol. jednostka objętości cieczy i ciał sypkich używana w krajach anglosaskich;
fiz. klasa ciał stałych o oporze elektrycznym właściwym pośrednim między oporem dielektryków i metali, zawierającym się w granicach 107–10–6 Ω · m;
Alezja, rzym. Alesia,
starożytna stolica galijskiego plemienia Mandubiów, położona na wzgórzu w widłach rzek Lutosa i Osera;
Bojowie, łac. Boii,
lud celtycki;
pierwiastki chemiczne stanowiące 13. grupę układu okresowego pierwiastków: bor (B), glin (Al), gal (Ga), ind (In), tal (Tl);
dioda elektroluminescencyjna, ang. Light Emitting Diode (LED, DEL), dioda świecąca,
dioda półprzewodnikowa złączowa (ze złączem pn), emitująca promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie opt. (widzialnym lub bliskiej podczerwieni) w wyniku zamiany energii nośników prądu (elektronów, dziur) na energię promieniowania (fotonów) w procesie rekombinacji promienistej.

Materiały dodatkowe

Cezar, Wojna galijska, łac. Commentarii de bello Gallico

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

gal I «pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały, twardy i kruchy metal o niskiej temperaturze topnienia»
• galowy
gal II «jednostka przyśpieszenia ziemskiego (liniowego) równa 1 cm/s2»
gal III «symbol jednostki objętości galon»
gala
1. «uroczystość z udziałem oficjalnych gości»
2. «uroczysty strój»
3. «dekoracja statku lub okrętu banderami, proporcami i flagami w czasie uroczystości»

• galowy • galowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia