Gać

Encyklopedia PWN

Gać, Spała,
rzeka, lewy dopływ Pilicy;
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Markówką (dorzecze Wisłoka);
Gać, Jabłoń, Jabłonka, Pniewska Struga,
rzeka, lewy dopływ Narwi;
Fołta Władysław, ur. 2 II 1908, Gać k. Przeworska, zm. 1990,
działacz ludowy;
jaz, staropol. gać,
rodzaj budowli wodnej piętrzącej (wysokość piętrzenia do 15 m), będącej jednocześnie budowlą upustową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia