G��r Skalistych

Encyklopedia PWN

proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Księżyc, łac. luna, gr. selene,
naturalny satelita Ziemi;
mezozoik
[gr. mésos ‘środkowy’, zṓon ‘istota żyjąca’, ‘zwierzę’],
era mezozoiczna,
środkowa era (jednostka geochronologiczna) eonu fanerozoicznego (fanerozoik) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 250 do 65 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
mikroklimat
[gr.],
klimat małego fragmentu powłoki ziemskiej (np. części stoku górskiego, jaskini, dzielnicy miasta), wyróżniający się wśród większego obszaru (gór, całego miasta i in.);
planety
[gr.],
ciała niebieskie związane grawitacyjnie z gwiazdami, o średnicy nie mniejszej niż 1000 km, widoczne dzięki oświetleniu ich przez macierzyste gwiazdy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia