Gór Skalistych

Encyklopedia PWN

Gór Skalistych, Park Narodowy, Rocky Mountain National Park,
park nar. w USA.
ostra choroba zakaźna wywoływana przez riketsje Rickettsia rickettsii; przenoszona przez kleszcze; przebieg ciężki, silne dreszcze, wysypka krwotoczna.
Skaliste, Góry, Rocky Mountains Wymowa,
góry w zachodniej części Ameryki Północnej, wschodnia część Kordylierów;
pojedyncze, izolowane wzniesienie o bardzo stromych, skalistych zboczach i wysokości dochodzącej do 500 m, wystające z płaskiej lub falistej równiny na obszarach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych;
Brooksa, Góry
[g. bruksa],
Brooks Range,
góry fałdowe w USA, najdalej na północ wysunięta część Gór Skalistych w północnej części stanu Alaska;
Richardsona, Góry, Richardson Mountains,
pasmo górskie w Kanadzie, najdalej na północ wysunięta część Gór Skalistych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia