G Skalistych

Encyklopedia PWN

Westminster
[uẹstmınstər],
m. w USA (stan Kolorado), w obszarze metropolitalnym Denver–Boulder–Greeley, u stóp G. Skalistych;
Wiktoria, Victoria,
stan w południowo-wschodniej części Australii;
Wyoming
[uaıọumıŋ] Wymowa,
stan w zachodniej części USA, na obszarze Wielkich Równin i G. Skalistych;
Yellowhead
[jẹlouhed],
Yellowhead Pass,
przełęcz w Kanadzie, w G. Skalistych, na granicy prow.: Alberta i Kolumbia Brytyjska;
Yellowstone
[jẹloustoun],
Yellowstone River,
rz. w USA, prawy dopływ Missouri;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia