Fundy

Encyklopedia PWN

Fundy
[fạndi] Wymowa,
ang. Bay of Fundy, fr. Baie de Fundy,
zatoka Oceanu Atlantyckiego, u brzegów Kanady, północno-wschodnia część zatoki Maine;
Open Society Fund
[ə̣upən səsạıəti fand],
naukozn. → Fundusz Społeczeństwa Otwartego.
m. w południowej Brazylii (stan Rio Grande do Sul);
Polonia Book Fund Ltd
[pələ̣uniə buk fand lı̣mıtıd] Wymowa,
emigr. wydawnictwo działające w Londynie 1959–90;
ocean między Europą, Afryką, Antarktydą i Ameryką, drugi na Ziemi według powierzchni, po Oceanie Spokojnym.
Dartmouth
[dạ:rtməŧ],
miejscowość w Kanadzie, w prow. Nowa Szkocja, nad O. Atlantyckim, w obszarze miejskim Halifax (do 1996 samodzielne miasto).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia