Freibergu

Encyklopedia PWN

Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
Werner Abraham Gottlob Wymowa, ur. 25 IX 1750 w Wehrau (obecnie Osiecznica) w Saksonii, zm. 30 VI 1817, Freiberg,
geolog i mineralog niemiecki.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
Humboldt Alexander von Wymowa, ur. 14 IX 1769, Berlin, zm. 6 V 1859, tamże,
brat Wilhelma, niemiecki podróżnik, przyrodnik i twórca nowożytnej geografii.
mineralogia
[łac. minerale ‘kopalnia’, ‘minerał’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o minerałach, ich strukturze, składzie chem. i właściwościach fiz., powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej.
Mohs
[mo:s]
Friedrich, ur. 1773, zm. 1839,
mineralog niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia