Fr przestrzenne

Encyklopedia PWN

ekon. zbiór koncepcji dotyczących lokalizacji działalności gosp. w przestrzeni kraju, regionu lub miasta.
gotyk
[niem.],
styl występujący w architekturze i sztukach przedstawiających w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza;
mat. układ 3 płaszczyzn, parami prostopadłych, przecinających się w punkcie P danej krzywej przestrzennej; są to: 1) płaszczyzna ściśle styczna, wyznaczona przez wersory i , 2) płaszczyzna normalna, wyznaczona przez i , 3) płaszczyzna prostująca (rektyfikująca), wyznaczona przez wersory i ;
Amy
[amị]
Gilbert Wymowa, ur. 29 VIII 1936, Paryż,
fr. kompozytor i dyrygent;
Bravais
[brawẹ]
Auguste Wymowa, ur. 28 VIII 1811, Annonay, zm. 30 III 1863, Wersal,
fr. krystalograf, fizyk i matematyk;
CIAM, fr. Les Congrés Internationaux de l’architecture moderne, Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej,
organizacja utworzona 1928 w La Sarraz (Szwajcaria; I kongres) przez grupę awangardowych architektów (m.in. A. Aalto, Le Corbusier, S. Giedion, W. Gropius), urbanistów, malarzy i rzeźbiarzy;
Decoin
[dökuę̣]
Didier, ur. 13 III 1945, Boulogne-Billancourt,
fr. pisarz, scenarzysta i krytyk film., dziennikarz
Expert
[ekspẹr]
Roger-Henri, ur. 8 IV 1882, Arcachon, zm. 13 IV 1955, Château de Calvimont k. Cérons,
fr. architekt i urbanista;
sztuka, która wyodrębniła się ze sztuki niderlandzkiej pod koniec XVI w., po polit. i rel. podziale Niderlandów (1581), w ich południowych prowincjach (pod względem etnicznym mieszanych, flamandzko-walońskich), które pozostały przy religii katol., pod władzą Habsburgów hiszp., a następnie austriackich.
gabinet
[wł. < fr.],
szt. ogrod. w sztuce ogrodowej element przestrzenny kompozycji utworzonej przez strzyżone ściany szpalerów (niekiedy wraz z basenami, rzeźbami);
inscenizacja
[łac. in ‘do’, ‘na’, scaena ‘scena’ < gr. skēnḗ ‘namiot’, ‘scena’]:
statyst. metoda estymacji średniej wartości pola losowego za pomocą kombinacji liniowej znanych wartości tego pola w skończonej liczbie punktów obserwacyjnych (pole losowe to zjawisko losowe określone na zadanym zbiorze, np. w przypadku gdy zbiorem tym jest prosta rzeczywista, traktowana jako czas, to pole losowe jest procesem stochastycznym);
kwadryki
[fr. < łac.],
mat. wspólna nazwa 5 rodzajów powierzchni drugiego stopnia: elipsoidy, hiperboloidy jednopowłokowej i dwupowłokowej (hiperboloida), paraboloidy eliptycznej i hiperbolicznej (paraboloida);
Le Nôtre
[lö no:tr],
Le Nostre, André Wymowa, ur. 12 III 1613, Paryż, zm. 15 IX 1700, tamże,
fr. twórca ogrodów.
Lipchitz
[lipszịc]
Jacques, ur. 22 VIII 1891, Druskieniki, zm. 26 V 1973, Capri,
rzeźbiarz fr., pochodzenia polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia