Feniks

Encyklopedia PWN

Eternitas, łac. Aeternitas,
w sztuce rzym. personifikacja wieczności, od czasów Wespazjana ukazywana na monetach zaopatrzonych w legendę;
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
mit. gr. syn Agenora, króla Tyru, i Telefassy, brat Feniksa (eponima Fenicjan), Kiliksa (eponima Cylicji) i Europy ojciec m.in. Ino i Semele;
Nesbit
[nẹzbıt]
Edith, ur. 15 VIII 1858, Londyn, zm. 4 V 1924, New Romney (hrab. Kent),
pisarka angielska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia