Farmakodynamika

Encyklopedia PWN

Hano Józef, ur. 2 III 1906, Zakościele (obecnie na Ukrainie), zm. 1 VI 1997, Kraków,
farmakolog;
chemia leków, chemia farmaceutyczna,
dział chemii zaliczany do nauk farmaceutycznych, zajmujący się badaniem związków aktywnie czynnych farmakologicznie, z których przygotowuje się gotowe leki;
farmakologia
[gr. phármakon ‘lek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
w szerokim znaczeniu nauka o działaniu na organizm wszystkich substancji chem., w ścisłym, med. zakresie dotyczy mechanizmu działania leków;
Heymans
[ejmạ̃]
Corneille Jean François, ur. 28 III 1892, Ghent, zm. 18 VII 1968,
fizjolog belgijski;
Kaliszan Roman, ur. 23 XII 1945, Przybysław (Wielkopolska), zm. 9 V 2019, Gdańsk,
farmaceuta, fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia