Fale

Encyklopedia PWN

fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.
hydrol. fale tworzące się na powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia