Europie

Encyklopedia PWN

Tulenkantajat
[fiń., ‘nosiciele ognia’],
grupa młodych pisarzy fińskojęzycznych, powstała w końcu lat 20. XX w.;
zespół różnych gleb występujących głównie w południowej strefie pasa polarnego (północna Azja, Europa, Ameryka Północna), a także na terenach wysokogórskich;
Ukraińska Powstańcza Armia, Ukraińska Armia Powstańcza, ukr. Ukrajinśka powstanśka armija (UPA),
ukr. formacja zbrojna działająca 1942–54, podporządkowana frakcji banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B), od VII 1944 formalnie Ukraińskiej Głównej Radzie Wyzwoleńczej.
Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
Urząd Służb Strategicznych, ang. Office of Strategic Services,
amer. organizacja zajmująca się wywiadem wojsk. podczas II wojny światowej;
Vávra Otakar, ur. 28 II 1911, Hradec Králové, zm. 15 IX 2011, Praga,
czeski reżyser i scenarzysta filmowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia