Europ������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

codzienna gazeta informacyjna o zasięgu ogólnokrajowym,
tajna organizacja rewolucyjno-wolnościowa;
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia