Europę

Encyklopedia PWN

układ podpisany 19 XI 1990 w Paryżu przez 22 państwa NATO i Układu Warsz.;
Unia Teatrów Europy, ang. Union of Theatres of Europe, fr. Union des Théâtres de l’Europe (UTE),
organizacja zał. III 1990 przez G. Strehlera, skupiająca ponad 20 najwybitniejszych teatrów Europy (m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie, Théâtre National Populaire w Villeurbanne, Odéon w Paryżu, Schauspielhaus w Düsseldorfie, Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie, Royal Shakespeare Company w Londynie, Stary Teatr w Krakowie), której celem jest propagowanie ponadnar. wartości kult. i artyst. reprezentowanych przez teatr, wspieranie współpracy między teatrami i wymiany artyst., przy poszanowaniu tożsamości kulturowej i odmiennych tradycji każdego z członków.
codzienna gazeta informacyjna o zasięgu ogólnokrajowym,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia