Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Wiley
[uạıli],
John Wiley and Sons Inc.,
amerykański koncern wydawniczy, wywodzący się z firmy Wiley
Wilhelm z Conches
[w. z kąsz],
ur. ok. 1080, zm. 1145,
filozof, gramatyk i przyrodoznawca, pochodzenia fr.;
Witek Stanisław, ur. 1924, zm. 1987,
teolog, ksiądz;
Wójcicki, Wóycicki, Kazimierz Władysław, ur. 3 III 1807, Warszawa, zm. 2 VIII 1879, tamże,
pisarz i historyk, folklorysta, edytor;
Wróblewski Andrzej Kajetan, ur. 7 VIII 1933, Warszawa,
fizyk;
instytucja organizująca proces wydawniczy.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spółka z o.o.,
największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, założone 1945 w Warszawie;
Zientara Benedykt, ur. 15 VI 1928, Ołtarzew k. Warszawy, zm. 11 V 1983, Warszawa,
historyk mediewista,
Zosimos z Panopolis, Zṓsimos, żył w III/IV w.,
alchemik gr. z Aleksandrii;
informacja drukowana u góry strony nad tekstem: gł. tytuł dzieła lub rozdziału, w encyklopediach pierwsze lub ostatnie słowo (jego pierwsza sylaba) na stronie.
Żywczyński Mieczysław, ur. 13 I 1901, Warszawa, zm. 21 II 1978, Lublin,
historyk, ksiądz;

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia