Elektrody enzymatyczne

Encyklopedia PWN

elektroda (a właściwie część ogniwa galwanicznego) o powierzchni zmodyfikowanej za pomocą jednego lub kilku enzymów, wykorzystywana w metodach analizy chem. w potencjometrii lub amperometrii.
elektroda, której istotnym elementem jest ciekła, polimerowa lub stała membrana — stąd często używane określenie elektroda membranowa;
elektroda modyfikowana, elektroda modyfikowana chemicznie,
elektroda z materiału przewodzącego lub półprzewodnikowego, pokryta mono- lub policząsteczkową warstwą modyfikatora, w sposób, który pozwala na racjonalne wykorzystanie chem., elektrochem., opt. i elektr. właściwości warstwy i elektrody;
czujnik chemiczny, sensor chemiczny,
urządzenie służące do przekształcenia informacji chem. na użyteczny sygnał pomiarowy;
bioelektrochemia
[gr.],
elektrochemia biologiczna,
dziedzina nauki z pogranicza chemii i biologii badająca biol. procesy przebiegające z przeniesieniem ładunku (procesy redoks, transport jonowy) oraz wykorzystująca metody elektrochem. do poznawania lub odtwarzania innych zjawisk i procesów w układach biologicznych.
chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia