Elastyczność

Encyklopedia PWN

ekon. uzupełnianie się dóbr,
rodzaj popisu cyrkowego demonstrującego nieprzeciętną elastyczność całego ciała.
kostny układ, kościec,
szkielet wewnętrzny ryb kostnych i kręgowców lądowych, zbudowany z kości i chrząstek (chrzęstna tkanka).
krążki międzykręgowe, tarcze międzykręgowe, pot. dyski,
płaskie, okrągłe chrząstki oddzielające trzony kręgów w kręgosłupie niektórych gadów (np. krokodyli) i ssaków;
lakiery
[sanskr. lākṣā],
wyroby, które po naniesieniu na podłoże są zdolne do tworzenia przeświecających powłok o właściwościach dekoracyjnych lub ochronnych;
makrocząsteczka, makromolekuła, wielka cząsteczka,
cząsteczka złożona z tysięcy, a nawet milionów atomów.
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
włók. włókna chem. (np. poliamidowe, poliestrowe) o bardzo małej grubości i masie liniowej poniżej 1 dtex (poniżej 0,1 g/km);
nurt keynesizmu, rozwijający się od połowy lat 80. XX w., po ataku na ekonomię keynesistowską zwolenników monetaryzmu i neoklasycznej szkoły w ekonomii.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Wymowa(UNESCO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, zał. 1946, z siedzibą w Paryżu;
Pascal
[paskạl]
Blaise Wymowa, ur. 19 VI 1623, Clermont, zm. 19 VIII 1662, Port-Royal,
francuski filozof, matematyk, fizyk i pisarz.
środek do czyszczenia i konserwacji obuwia skórzanego, a także innych wyrobów ze skóry;
plastyfikatory
[gr.-łac.],
zmiękczacze,
substancje chem., które dodane do związków wielkocząsteczkowych zwiększają ich plastyczność, elastyczność, ciągliwość, obniżają temperaturę zeszklenia i mięknięcia;
ekon. wg teorii J.M. Keynesa sytuacja na rynku kapitałowym, w której istnieje doskonale elastyczny popyt (elastyczność popytu) na pieniądz przy niskiej stopie procentowej;
ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego o charakterze pośrednim, obciążającego konsumpcję, ostatecznie ponoszony przez finalnego nabywcę towaru, konsumenta, w cenie zakupu.
polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomerów akrylowych lub metakrylowych;
polimer o budowie [–CH2–CH2–]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu (etenu).
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
regeneracja
[łac.],
techn. odzyskiwanie, za pomocą różnych metod fiz. i chem., cennych substancji (np. rozpuszczalników) lub ciepła, a także odtwarzanie pierwotnych właściwości substancji (np. r. katalizatorów; kataliza) oraz przywracanie niektórych właściwości materiałom (np. elastyczności gumie przez depolimeryzację);

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

elastyczny
1. «dający się odkształcać, szybko powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci»
2. «łatwo przystosowujący się do nowych warunków»
3. «o czyichś ruchach: odznaczający się lekkością, miękkością»

• elastycznie • elastyczność
elastyczność silnika «zdolność silnika do samoczynnego dostosowania momentu obrotowego do obciążenia zewnętrznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia