Elastyczność

Encyklopedia PWN

ekon. monopolistyczna praktyka polegająca na sprzedawaniu przez jedynego dostawcę jednorodnego produktu po różnych cenach różnym grupom odbiorców;
austr. stowarzyszenie architektów i projektantów, zał. 1968 przez absolwentów Technische Universität w Wiedniu: W.D. Prixa, H. Swiczynskyego i R.M. Holzera (członek do 1971);
cytoplazma
[gr.],
biol. obszar w komórce oddzielony od środowiska zewnętrznego błoną komórkową (w komórkach eukariotycznych — obszar między błoną komórkową i otoczką jądrową);
czujnik, sensor:
Dalton
[dọ:ltən]
John Wymowa, ur. 6 IX 1766, Eaglesfield (hrab. Cumbria), zm. 27 VII 1844, Manchester,
angielski chemik i fizyk; samouk, twórca nowożytnej atomistyki.
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
elastyczny system produkcyjny (ESP), elastyczny system obróbkowy (ESO), ang. Flexible Manufacturing System (FMS),
zespół sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych (maszyn i urządzeń technologicznych) zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu i składowania przetwarzanych produktów i gotowych wyrobów oraz wymaganych do produkcji narzędzi i innych pomocniczych zasobów, zdolny do produkcji dość szerokiego asortymentu wyrobów przy minimalnym udziale człowieka.
elastyna
[łac. < gr.],
białko o budowie włókienkowej z grupy skleroprotein;
erytrocyty
[gr.],
krwinki czerwone, czerwone ciałka krwi,
komórki krwi kręgowców zawierające barwnik oddechowy hemoglobinę.
farby
[niem.],
wyroby lakierowe (zawierające pigmenty) tworzące — po naniesieniu na podłoże — powłoki kryjące (ochronne, dekoracyjne lub specjalne).
gluten
[łac.],
wielkocząsteczkowy kompleks złożony gł. z białek (prolamin i glutelin), charakterystyczny dla mąki, zwłaszcza pszennej;
Hagedorn Friedrich von, ur. 23 IV 1708, Hamburg, zm. 28 X 1754, tamże,
niem. liryk i bajkopisarz;
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
Hicks
[hıks]
Sir John Richard Wymowa, ur. 8 IV 1904, Leamington Spa (hrab. Warwick), zm. 20 V 1989, Blockley (hrab. Gloucester),
ekonomista brytyjski, reprezentant keynesowskiego nurtu syntezy neoklasycznej.
produkty częściowej hydrolizy białek pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem butadienu ze styrenem;
ekon. popytowa teoria dochodu narodowego, w której dominującą rolę odgrywają wydatki inwestycyjne.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

elastyczny
1. «dający się odkształcać, szybko powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci»
2. «łatwo przystosowujący się do nowych warunków»
3. «o czyichś ruchach: odznaczający się lekkością, miękkością»

• elastycznie • elastyczność
elastyczność silnika «zdolność silnika do samoczynnego dostosowania momentu obrotowego do obciążenia zewnętrznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia